Andre Bruksområder

Is under varmepumpe. Test startet 15.02.2024
Vedlikehold av batteri
Frosset vannrør i 90 ° bend til vannpumpe

Frostsikring av vannrør i pumpekum
Frostsikring av vannrør og trykktank i fuktig spiskammer under hytte
Fryste vannrør inni betongvegg i kald kjeller. Bad på andre side.  Selvregulerende varmekabel ligger isolert frem til matte, men ikke inn til bad