Andre Bruksområder

Is under varmepumpe. Test startet 15.02.2024
"isen ble hakket bort først"
________________
29.02.2024
________________
19.03.2024
________________
Vedlikehold av batteri
________________
Frosset vannrør i 90 ° bend til vannpumpe

________________
Frostsikring av vannrør i pumpekum
________________
Frostsikring av vannrør og trykktank i fuktig spiskammer under hytte
________________
Fryste vannrør inni betongvegg i kald kjeller. Bad på andre side.  Selvregulerende varmekabel ligger isolert frem til matte, men ikke inn til bad